Dyplomanci - materiały


0. Zarządzenie JM Rektora UKW

Wytyczne główne
 

1. Tematy prac licencjackich ETI

Lista tematów
 

2. Tematy prac magisterskich ETI

Lista zagadnień
 

3. Wymogi pisania pracy magisterskiej

Wymogi MGR
 

4. Artukuł i prezentacja

Prezentacja do przedstawienia na zajęciach (terminy)
Szablon do artykułu
 

5. Wymogi pisania pracy licencjackiej

Wymogi LIC
 

6. Strona tytułowa

Strona
 

7. Oświadczenie dyplomanta

Oświadczenie
 

8. Bibliografia

Wykaz cytowanych publikacji
 

9. Typografia

Nie zawsze M$ Word
Wykłady z LaTex'a
  

 

Top

Copyright © 2006 by Jacek Czerniak
Most recent changes: