Podstawy robotyki - materia�y
Wyk�ady


Wyk�ad 1

Wprowadzenie do robotyki, historia, podstawowe poj�cia
Materia�y filmowe do wyk�adu
 

Wyk�ad 2

Zawody sumo robot�w autonomicznych RoboNXTCup
Materia�y dodatkowe do wyk�adu
Materia�y filmowe do wyk�adu
 

Wyk�ad 3

Wprowadzenie do programowania w RobotC
Materia�y dodatkowe do wyk�adu
Materia�y filmowe do wyk�adu
 

Wyk�ad 4

Struktura robota mobilnego
 

Wyk�ad 4a

Przegl�d uk��d�w jezdnych
 

Wyk�ad 5

Etementy kinematyki robot�w
 

Wyk�ad 6

Systemy wizyjne robot�w
Materia�y dodatkowe do wyk�adu
 

Wyk�ad 7

Wybrane projekty robotyczne
Materia�y filmowe do wyk�adu
 


Laboratoria


Laboratorium 1

  NXT pdf'y
NXT przyk�ad kodu i budowy
LDD - program do projektowania konstrukcji

Laboratorium 2

  Mapa z sonaru
Strona autora projektu, foto i video

Laboratorium 3

  Symulacja

Laboratorium 4

  Zagadniania

Laboratorium 5

  Zagadniania

Laboratorium 6

  Zagadniania

Laboratorium 7

  Zagadniania 

 

Top

Copyright © 2011 by Jacek Czerniak
Most recent changes: